Bli medlem

Tio skäl till varför du ska bli medlem.

1. Branschens långsiktiga utveckling
Svensk Sportfiskehandel övergripande mål är att utveckla vår bransch, Som medlem är du med och påverkar hur vår bransch kommer att se ut i framtiden

2. Det viktiga miljöarbetet
Genom Svensk Sportfiskehandel är du med och påverkar de miljöfrågor som rör vår bransch. Det industriella överfisket, utbyggnaden av älvarna och subventionerna av den småskaliga vattenkraften är bara en av några av de miljöfrågorna som rör sportfisket.

3. Möjligheten att påverka reglerna
Som medlem får du möjlighet att vara med att skapa de standarder som tas fram för branschen. Du får även tidig information om vilka krav som kommer.

4. Branschinformation och statistik
Svensk Sportfiskehandel tar emot, bearbetar och sprider information och statistik om branschen

5. Branschsnacket
Även konkurrenter kan samarbeta kring vissa frågor. Många goda idéer om hur vi gemensamt kan utveckla vår bransch har kommit ur de så viktiga informella samtalen som i föreningen får ett naturligt forum. Exempel på det är Sportfiskemässan, Sportfiskeskolan, olika lobbyaktiviteter samt idéer om hur vi får fler att prova på sportfisket.

6. Lobbyverksamhet
Svensk Sportfiskehandel arbetar också med lobbying mot myndigheter, organisationer och enskilda politiker. Vi vill på alla sätt verka för att förutsättningarna för spöfiske förbättras.

7. Samarbete med Sportfiskegymnasiet
Sportfiskeinriktad utbildning är oerhört viktig för sportfiskets status som näring. Sportfiskegymnasiet i Forshaga är Sveriges största lärosäte med denna inriktning och därmed en viktig del i vår bransch – och en given samarbetspartner till Spofa Spöfiske.

8. Mediekontakter
Svensk Sportfiskehandel har regelbundna kontakter med media och arbetar med att via media få fler utövare och även att genom media få uppmärksamhet på de miljöfrågor som påverkar spöfisket.

9. Samarbete med andra organsationer
Svensk Sportfiskehandel har ett nära samarbete med till exempel Sportfiskarna. I många frågor vill vi samma saker och kan på så vis dra nytta a varandra.

10. Sportfiskemässan
Svensk Sportfiskehandel äger den stora Sportfiskemässan som årligen drar många besökare. Som medlem är du med och utformar mässan.