OM OSS

Om Svensk Sportfiskehandel

Spofa Spöfiske bildades år 2000 som en sektion av SPOFA. 2006 blev vi en egen förening och våra medlemsföretag är tillverkare, grossister och importörer vars produkter är väl etablerade på den svenska marknaden. 2015 bytte vi namn till Svensk Sportfiskehandel.

Vi arbetar för att marknaden ska växa, lönsamheten i hela branschen ska kunna öka och hur vi får fler sportfiskare.

Några av de sakerna vi arbetar med är:

1. Hur får vi nya sportfiskare?
2. Miljöansvar
3. Svenska nätverk
4. Politisk påverkan

Fisken Först

Finns det inte fisk, finns det inga som fiskar och då heller inga som går in i sportfiskebutiker för att köpa fiskeprodukter! Vi måste få en långsiktig hållbar fiskepolitik. Det är dags att sportfisket får sin plats som den viktigaste näringen inom fisket.Under några år har vi tillsammans med Sportfiskarna givit förslag till åtgärder vilket har gett sant resultat, Av dessa kan vi nu pricka av några som segrar, andra jobbar vi vidare mot.

Exempel på frågor vi driver / har drivit:
• Begränsa nätfisket generellt
• Avskaffa alla subventioner för utbyggnad av vattenkraften. Detta måste vi åter kämpa för!
• Inrätta marina reservat och områden med totalt förbud fö allt fiske
• Förbjud försäljning av fisk för alla grupper, utom licensierade yrkesfiskare.
• Förbjud bottentrålfisket.
• Förbud mot drivgarnsfiske efter lax i Östersjön. Uppnått!
• Förstärk finanasieringen av fiskevården. Uppnått!

Hur får vi fler Sportfiskare?

Varje år så fiskar ca 3 miljoner människor fisk med spö. Av dessa fiskar ca 900 000 mer än 20 gånger per år och mer än 400 000 har sportfiske med spö som sitt viktigaste frtitidsintresse. 80 % av barn och ungdom i åldern upp till 16 år är intresserade av fiske.
Vi jobbar med att via medier höja sportfiskets status så att fler blir nyfikna och vill prova på att sportfiska. Vi arrangerar även mässor där vi visar upp vår bransch och där många får prova på att fiska med spö.

Sportfiskemässan

Syftet med Sportfiskemässa är att samla allt sportfiske vid en enda årlig manifetstaion. En splittrad mässsitutation ger sämre genomslag än en rejäl satsning där allt om sportfisket visas upp på en gång. Vi tycker att det är viktigt att ha en fokuserad mässa. Dessutom så är det ett bra sätt att locka nya utövare. Det är svårt att inte bli intresserad att testa själv efter att man besökt Sportfiskemässan. Och för de redan bitna är sportfiskemässan ett måste! http://www.easyfairs.com/sv/sportfiskemaessan-2017/sportfiskemaessan-2017/

Miljöansvar

Vår branschs framgång förutsätter en frisk miljö. Då är det extra viktigt att vi tar vårt miljöansvar. Miljöfrågor berör alla i branschen och vi i Svensk Sportfiskehandel stöttar de organisationer och föreningar som har miljön som sin huvudagenda. Vi medverkar i utvecklingen och driver arbetet framåt via våra medlemsföretag.

Politisk påverkan

Svensk Sportfiskehandel medverkar i för näringen viktga politiska beslut genom att fungera som remissorgan eller referensgrupp i utredningar som leder till propositioner och så småningom till politiska åtgärder.

Nätverk och samarbete

Det är viktigt att branschen genom Svensk Sportfiskehandel har möjlighet att påverka utvecklingen inom en mängd viktiga områden för sportfisket. Därför är nätverksbyggande en viktig uppgift för branschen. Det kan vara samarbete med tex Sportfiskarna, Medieföretag, Naturvårdverket och andra myndigheter.

Svensk Sportfiskehandel är som förening medlem i EFTTA, The European Fishing Tackle Trade Association. En av EFTTA:s viktigaste uppgifter är att bedriva lobbying mot de europeiska organen.