VI STÖTTAR

Älvräddarna

Vi finns för alla som oavsett nivå berörs av fungerande sötvattenmiljöer, lokalt, nationellt eller globalt.

Vi står för stopp av ny vattenkraft i samtliga vattendrag, exploaterade som oexploaterade.

Vi är sista utposten i vattendrag som är skyddade mot vattenkraft i miljöbalken, som till exempel våra Nationalälvar Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven och mängder av andra delsträckor i Mörrumsån, Emån med flera.

Vi vill också att de älvar som är exploaterade av vattenkraft ska miljöanpassas, oavsett storlek på kraftverken.

 

Läs mer på www.alvraddarna.se
Älvräddarna
#slutsnackat
Östersjölaxälvar i Samverkan

Östersjölaxälvar i Samverkan – på djupet

Vi är en ideellt arbetande organisation och vi är vad vi heter. Östersjölaxälvar i Samverkan – ett samverkansorgan som samlar fjorton av Sveriges totalt sexton kvarvarande vildlaxälvar.
Som en gemensam, stark kraft arbetar vi unisont för en överordnad vision – att förvaltningen av Östersjöns vilda laxar och lekvandrande havsöringar ska ske långsiktigt och hållbart, ur ett beståndsanpassat perspektiv. Vi försöker påverka våra beslutsfattare mot en ny långsiktig och hållbar förvaltning av våra vilda lax- och havsvandrande öringbestånd baserat på väl underbyggd fakta från forskarvärlden.

Läs mer på http://ostersjolaxalvar.se/